Kártevőirtás Nagykanizsa (Zala megye)
Kártevőirtás Zala és Somogy megye

HACCP

Hazard Analysis and Critical Control Points – HACCP

Veszélyelemzés és kritikus ellenőrzőpontok – Magyarországon elterjedt élelmiszer biztonsági rendszer

Hazánkban HACCP-rendszer bevezetése és folyamatos működtetése kötelező az élelmiszerek és italok előállítására, tárolására, szállítására és forgalmazására szolgáló egységek területén. Az élelmiszer-biztonsági törvény alapján a rovar és rágcsálóirtó tevékenység kötelező jellegű, melyet kizárólag szakképzett személy végezhet, és évente legalább kétszer preventív jelleggel el kell végezni akkor is, ha egyébként a kérdéses területen nem jelentkezett rovar vagy rágcsáló. A kártevők elleni védekezést cégünk monitoring tevékenységgel végzi, mely a rovarok és rágcsálók megjelenését azok elszaporodása előtt jelzi. A technológia feltételezi a megrendelő/üzemeltető aktív közreműködő szerepét az ellenőrzés folyamatában. Munkatársaink által kidolgozott és az élelmiszer vállalkozás vezetése által jóváhagyott program biztosítja az Önök élelmiszerbiztonsági rendszeréhez alkalmazkodó (integrált) kártevőirtás előírásoknak megfelelő eredményes kivitelezését. A program tartalmazza a monitoring rendszer működtetésének feladatai, mint a megrendelő, mint a kivitelező részéről és az aktivitáskor megteendő helyesbítő intézkedéseket. A rendelet az állati kártevők elleni hatékony védekezésért az élelmiszervállalkozás vezetőjét teszi felelőssé.

Jogszabályi háttér: - a 18/1998 (VI.3) NM. rendelet, a rendelet 4. sz. melléklete- a 80/1999 (XII.28.) GM-EÜM-FVM a vendéglátás és közétkeztetés keretében történő élelmiszer előállítás és forgalmazás feltételeiről- 38/2003 (VII.7.) ESZCSM-FVM-KvVM együttes rendelet (Biocid rendelet), Codex Alimentarius - Magyar Élelmiszerkönyv 18.-fejezete. - 852/2004, 853/2004 EK Rendelet az élelmiszer-higiéniáról - 43/1969. (V. 16.) EüM rendelet 7 § (2) bekezdés, illetve 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 39. § (1) bekezdése, alapján az Országos Epidemiológiai Központ által időszakosan kiadott ,,Tájékoztató az engedélyezett irtószerekről és az egészségügyi kártevők elleni védekezés szakmai irányelveiről'' című, hatályban lévő kiadvány a 38/2003 (VII.7) ESZCSM-FVM-KVVM együttes rendelet 6.6 pontjának megfelelően az egészségügyi kártevők elleni védekezés szakmai irányelveit, továbbá az irtószerek használatának kötelező érvényű előírásait tartalmazza.

IPM/IPC

Az Integrált Kártevőirtás eljárás (IPM-Integrated Pest Management, IPC - Integrated Pest Control) az USA-ban és nyugat Európában uralkodik. Definíciója szerint a kártevők elleni integrált védekezés olyan populáció-szabályzó rendszer mely - a kártevő populációk csökkentése és azok gazdasági kártételt el nem érő szinten tartása érdekében - hasznosít minden alkalmas, egymással összeférhető eljárást. Az eredmény a kártevők elleni védekezésnek felvilágosult megközelítése, mely felismeri, hogy a kártevőkkel kapcsolatos problémák egy sor kölcsönhatásban álló folyamatban gyökereznek.

Feladatai közé tartozik, hogy rendszeresen, mérőeszközök (pl. csapdák) alkalmazásával ellenőrzést kell végrehajtani. A mérések eredményeiről dokumentációt kell vezetni. Ennek elemzése megmutatja a hiányosságokat, és korán jelezheti a veszélyt, mely ekkor még viszonylag egyszerű eszközökkel megszüntethető. Csak végső esetben történik toxikus szer használat. Ennek az elméletnek a gyakorlatra váltása jelenik meg a szakági útmutatók 4.9.4. megfogalmazásában: mely szerint megfelelő eljárásokat kell bevezetni a kártevők elleni védekezésre.

PROFI, KÖRNYEZETBARÁT, HATÉKONY MEGOLDÁSOK SZAKÉRTŐKTŐL!